Știri din Brașov Înapoi

Radio Romania Brasov 93.3 FM - Mereu la inalțime ! - Asculta LIVE - Postul tău de știri și informații de actualitate din Brașov, naționale și internaționale! - Radio Romania Brasov 93.3 FM - Mereu la înalțime ! - Asculta LIVE

Investiție majoră pentru sistemul de sănătate din Brașov: o nouă clădire destinată Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie

Publicat: joi, 14 Martie 2024 , ora 18.56
Sursa foto: Radio România Brașov
Sursa foto: Radio România Brașov

Președintele Consiliului Județean Brașov, Todorică-Constantin Șerban, a semnat contractul de servicii încheiat de autoritatea administrativă cu firma 2GMG CONSTRUCT SRL din Cluj-Napoca pentru furnizarea serviciilor de întocmire a Studiului de Fezabilitate în vederea construirii unui spital nou de psihiatrie.

Contractul prevede că se vor efectua toate analizele necesare la nivel de SF privind posibilitatea de realizare a noului spital pe două amplasamente aflate în proprietatea Consiliului Județean, respectiv un teren situat la Sânpetru și unul în municipiul Brașov. În urma analizelor va rezulta varianta optimă de amplasament pe care Consiliul Județean o va lua considerare pentru realizarea investiției.

Valoarea cu TVA a serviciilor prevăzute în contract este de 267.690,50 lei.

Durata contractuală este de 240 de zile, începând de la data emiterii ordinului de începere, până la semnarea procesului-verbal de recepție a serviciilor de proiectare și eliberarea garanției de bună execuție.

Obiectivul Studiului de Fezabilitate este construirea unui nou corp de clădire pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, unde să fie tratați și îngrijiți pacienții cu patologie psihiatrică. Necesitatea acestei investiții rezidă în faptul că infrastructura medicală ce deservește această specialitate este fragmentată, determinând întârzieri în furnizarea serviciilor, creșterea costurilor și utilizarea ineficientă a resurselor, fapt care afectează calitatea și eficiența îngrijirilor medicale.

Viitoarea clădire va include toate secțiile psihiatrice care în prezent sunt adăpostite în Staționarul Central al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și în clădirile de la Zărnești și Vulcan. Aceste imobile sunt vechi și nu mai corespund cerințelor actuale pentru acordarea unor servicii de îngrijiri medicale de calitate. Mai mult, infrastructura actuală este subdimensionată față de necesar, din moment ce începând cu anul 2022 activitatea de psihiatrie la nivelul județului Brașov se desfășoară cu un număr de paturi redus cu 66 față de numărul aprobat de Ministerul Sănătății (478 paturi).

Consiliul Județean Brașov, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie propune prin intermediul acestui proiect gruparea tuturor secțiilor psihiatrice într-o singură unitate spitalicească modernă, care să răspundă standardelor actuale de calitate în îngrijirile furnizate, să asigure diversificarea serviciilor medicale, reducerea timpului de așteptare și scăderea costurilor în ceea ce privește consulturile interdisciplinare, investigațiile paraclinice și cheltuielile cu personalul nemedical.

Construirea unui spital nou de psihiatrie reprezintă o nevoie obiectivă, de interes public major pentru județul Brașov, pe care președintele CJ Todorică-Constantin Șerban a enunțat-o și a lansat-o în dezbatere încă din iulie 2023.

Potrivit necesităților identificate de administrația județeană, proiectarea noii construcții se va face pentru un număr de 512 de paturi, din care 500 de paturi de spitalizare continuă (180 de paturi pentru spitalizare de scurtă și medie durată, și 320 paturi pentru spitalizare de lungă durată), precum și 12 paturi destinate spitalizării de zi.

Din punctul de vedere al structurării, se propune un nou spital de psihiatrie având trei secții clinice de adulți, cu câte 50 de paturi – incluzând compartimente pentru cronici, pentru tratarea adicțiilor și pentru cazuri medico-legale, o secție de psihiatrie pediatrică cu 30 paturi și două secții pentru spitalizarea de lungă durată a pacienților cu afecțiuni cronice, însumând 320 de paturi.

Noua clădire va mai cuprinde un compartiment de primire urgențe, un ambulatoriu integrat, laboratoare pentru investigații-explorări și alte spații pentru servicii complementare (bloc administrativ, farmacie, bloc alimentar, spălătorie, depozit de medicamente, zonă de gestionare a deșeurilor).

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov se confruntă cu o acută lipsă de spații, iar mutarea unei secții de psihiatrie în clădirea fostei unități de asistență medico-socială de la Sânpetru nu rezolvă problema întru totul. Secția de la Zărnești urmează să intre într-un amplu proiect de reabilitare și renovare energetică pe care îl finanțăm din fonduri PNRR și din resurse bugetare proprii, iar celelalte clădiri funcționale în prezent, respectiv sediul din Brașov al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie și clădirea de la Vulcan, necesită la rândul lor renovări ample. Avem nevoie de o unitate spitalicească modernă care să asigure standardele și cerințele actuale de calitate, dar și să răspundă provocărilor generate de creșterea numărului de cazuri psihiatrice. Prin semnarea contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, facem primul pas concret în materializarea acestui mare proiect investițional pe care îl vom implementa în următorul mandat”, a declarat președintele Consiliului Județean Brașov, Todorică-Constantin Șerban. 

 

Radio România Brașov